Skip to Content

ธันวาคม 11, 2022

TRIBES 10

ทัศนาจรผ่านการวิ่ง ชมหมู่บ้านและรับการต้อนรับจากชุมชน

Category

ws20KM

Distance

14km

Elevation Gain

712m

Max Allowed Time

05:00

Tribes 10

ทัศนาจรผ่านการวิ่ง ชมหมู่บ้านและรับการต้อนรับจากชุมชน

จุดบริการของ TRIBES 10

เริ่ม – ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

A17 – บ้านอ่างกาน้อย

A14 - บ้านแม่กลางหลวง

เส้นชัย - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์