Skip to Content

Select the event you're interested in

To discover the race click and register to it

MY UTMB

เกี่ยวกับกิจกรรม

ร่วมแข่งขัน Doi Inthanon Thailand by UTMB งานระดับ Major ของ UTMB World Series เพื่อได้รับ Running Stones เป็น 2 เท่า

Doi Inthanon Thailand by UTMB® เกิดจากการริเริ่มของนายกรัฐมนตรีในปี 2019 ให้จัดการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ พัฒนาให้เป็นงานระดับนานาชาติเพื่อเผยแพร่ความงามของธรรมชาติในประเทศไทยสู่สายตาโลก

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักดำเนินการร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานราชการและเอกชนอีกหลายแห่ง โดยดำเนินการโดยบริษัท รันนิ่ง คอนเน็ค จำกัด
การกีฬาแห่งประเทศไทยได้พยายามผลักดันให้เป็นรายการระดับนานาชาติประจำปี โดยคัดเลือกสถานที่จัดการแข่งขันที่มีจุดโดดเด่นเป็นที่สำคัญระดับประเทศ คือ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งมียอดดอยอินทนนท์เป็นจุดสูงสุดของประเทศไทย และซื้อลิขสิทธิ์จาก UTMB® International เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพสูงระดับโลก

  • กุมภาพันธ์ 2563 : ทดสอบการจัดการแข่งขัน (Zero Edition)
  • ตุลาคม 2563 : จัดการแข่งขันครั้งที่ 1 ในชื่อ Thailand by UTMB®
  • ธันวาคม 2564 : จัดการแข่งขันครั้งที่ 2 ในชื่อ Thailand by UTMB®
  • ธันวาคม 2565 : จัดการแข่งขันครั้งที่ 3 ในชื่อ Doi Inthanon Thailand by UTMB® และการจัดครั้งนี้ ได้รับการบรรจุเป็นสนามระดับ Major ประจำภูมิภาค Asia-Pacific

การจัดการแข่งขันในเดือนธันวาคม 2566 ที่จะถึงนี้ จะเป็นจัดการแข่งขันครั้งที่ 4 ในสถานะ Major ประจำภูมิภาค Asia-Pacific โดยจะย้ายศูนย์กลางการจัดงานจากที่ทำการอุทยานแห่งขาติดอยอินทนนท์ ไปยังอุทยานหลววงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรองรับนักวิ่งที่มากขึ้น

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ศูนย์กลางการจัดงานแห่งใหม่ (GPS 18.755230560356917, 98.92443096998491) เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ใช้จัดงานพืชสวนโลก ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่และสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร

Doi Inthanon Thailand by UTMB® ในปี 2023 นี้ มีการแข่งขัน 5 ระยะ TRANS-INT 160 เป็นเส้นทางที่จุดเริ่มต้นและเส้นชัยเป็นคนละจุดกัน การแข่งขันเริ่มต้นที่วัดน้ำต้อง เชิงดอยอินทนนท์ ผ่านไฮไลท์สำคัญทั้งหมดของดอยอินทนนท์ และสิ้นสุดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ การแข่งขันอื่นๆ ได้แก่ ELEPHANT 100, HMONG 50, PALACE 20 และ RAJAPREUK 10 มีเส้นทางเป็นวนรอบ เริ่มต้นและสิ้นสุดที่สถานที่เดียวกัน คือ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

นักวิ่ง TRANS-INT 160 จะได้สัมผัสกับไฮไลท์สำคัญของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติออบขานและอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ก่อนสิ้นสุด ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดงานจะจัดรถรับส่งฟรีให้กับนักวิ่งโดยต้องจองล่วงหน้า

ELEPHANT 100, HMONG 50, PALACE 20 : นักวิ่งจะวิ่งเป็นวงกลมรอบอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามและภูมิประเทศที่ท้าทายตลอดเส้นทาง

นักวิ่ง RAJAPREUK 10 จะวิ่งเป็นวงรอบเช่นกัน แต่เป็นวงรอบดอยคำและอุทยานหลวงราชพฤกษ์

อีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับครอบครัว เพื่อน คนในพื้นที่ และอาสาสมัครคือ WARM UP RUN วิ่ง 5k ในเย็นวันศุกร์ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์