Skip to Content

Agenda

วันที่ & เวลา กิจกรรม สถานที่

8 ธันวาคม
2022
12:00 - 20:00 รับอุปกรณ์การแข่งขัน ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
17:00 - 18:00 ประชุมชี้แจงนักวิ่งระยะ SUMMIT 100M ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

9 ธันวาคม 2022
08:00 ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ WARM UP RUN ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
08:00 - 09:45 รับฝากสัมภาระสำหรับการแข่งขันระยะ SUMMIT 100M ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
10:00 ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ SUMMIT 100M ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
11:00 - 20:00 รับอุปกรณ์การแข่งขัน ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
17:00 - 18:00 ประชุมชี้แจงนักวิ่งระยะ CLIFFS 100 และ PAGODA 50 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

10 ธันวาคม 2022
05:00 - 7:45 รับฝากสัมภาระสำหรับการแข่งขันระยะ CLIFFS 100 and PAGODA 50 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
05:00 ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ CLIFFS 100 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
06:00 ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ PAGODA 50 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
11:00 - 20:00 รับอุปกรณ์การแข่งขัน ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
17:00 - 18:00 ประชุมชี้แจงนักวิ่งระยะ TERRACE 20 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

11 ธันวาคม 2022
05:00 - 8:45 รับฝากสัมภาระสำหรับการแข่งขันระยะ TERRACE 20 & TRIBES 10 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
06:00 ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ TERRACE 20 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
09:00 ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ TRIBES 10 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
11:00 พิธีมอบรางวัล ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์